Nạn phá rừng ở Amazon của Brazil đạt mức kỷ lục

Nạn phá rừng ở rừng Amazon của Brazil đã đạt mức cao nhất hàng năm trong vòng một thập kỷ. Ảnh: AFP
Nạn phá rừng ở rừng Amazon của Brazil đã đạt mức cao nhất hàng năm trong vòng một thập kỷ. Ảnh: AFP
Nạn phá rừng ở rừng Amazon của Brazil đã đạt mức cao nhất hàng năm trong vòng một thập kỷ. Ảnh: AFP
Lên top