Nạn phá rừng Amazon của Brazil ở mức cao nhất kể từ năm 2006

Nạn phá rừng ở Brazil. Ảnh: AFP
Nạn phá rừng ở Brazil. Ảnh: AFP
Nạn phá rừng ở Brazil. Ảnh: AFP
Lên top