Nam y tá hiếm hoi Vũ Hán sụt 10kg sau 1 tháng chống dịch COVID-19

Jiang Sida cố gắng luyện tập để giữ sức khoẻ trong cuộc chiến với COVID-19. Ảnh: CGTN
Jiang Sida cố gắng luyện tập để giữ sức khoẻ trong cuộc chiến với COVID-19. Ảnh: CGTN
Jiang Sida cố gắng luyện tập để giữ sức khoẻ trong cuộc chiến với COVID-19. Ảnh: CGTN
Lên top