Năm thứ hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Phát huy bản lĩnh, bản sắc đối ngoại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN
Lên top