Nam thanh niên Trung Quốc say rượu nuốt chửng bật lửa

Một nam thanh niên Trung Quốc say rượu nuốt nhầm bật lửa. Ảnh: AO.
Một nam thanh niên Trung Quốc say rượu nuốt nhầm bật lửa. Ảnh: AO.
Một nam thanh niên Trung Quốc say rượu nuốt nhầm bật lửa. Ảnh: AO.
Lên top