Nam thanh niên Trung Quốc được bồi thường nhờ "quá đẹp trai"

Nam thanh niên Trung Quốc trong đoạn video trên truyền hình Chiết Giang. Ảnh: Truyền hình Chiết Giang.
Nam thanh niên Trung Quốc trong đoạn video trên truyền hình Chiết Giang. Ảnh: Truyền hình Chiết Giang.
Nam thanh niên Trung Quốc trong đoạn video trên truyền hình Chiết Giang. Ảnh: Truyền hình Chiết Giang.
Lên top