Nam sinh Trung Quốc dùng hóa chất diệt chuột hạ độc bạn cùng phòng

Nam sinh người Trung Quốc đầu độc bạn cùng phòng ở Mỹ. Ảnh: Mail.
Nam sinh người Trung Quốc đầu độc bạn cùng phòng ở Mỹ. Ảnh: Mail.
Nam sinh người Trung Quốc đầu độc bạn cùng phòng ở Mỹ. Ảnh: Mail.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top