Nam Phi phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới nguy hiểm "đột biến nhiều nhất"

Virus SARS-CoV-2 phân lập từ một bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ. Ảnh minh họa: AFP
Virus SARS-CoV-2 phân lập từ một bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ. Ảnh minh họa: AFP
Virus SARS-CoV-2 phân lập từ một bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ. Ảnh minh họa: AFP
Lên top