Năm nhuận được tính thế nào trên Google Doodle?

Google thay đổi giao diện doodle để kỷ niệm sự xuất hiện của năm nhuận 366 ngày chỉ xảy ra 4 năm một lần. (Ảnh chụp màn hình)
Google thay đổi giao diện doodle để kỷ niệm sự xuất hiện của năm nhuận 366 ngày chỉ xảy ra 4 năm một lần. (Ảnh chụp màn hình)
Google thay đổi giao diện doodle để kỷ niệm sự xuất hiện của năm nhuận 366 ngày chỉ xảy ra 4 năm một lần. (Ảnh chụp màn hình)
Lên top