Năm người chết vì hít khí độc tại nhà máy hóa chất lớn ở Trung Quốc

Một góc nhà máy sợi hóa học Cát Lâm nơi xảy ra sự cố chết người, ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một góc nhà máy sợi hóa học Cát Lâm nơi xảy ra sự cố chết người, ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một góc nhà máy sợi hóa học Cát Lâm nơi xảy ra sự cố chết người, ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top