Nấm ký sinh tuyệt chủng mọc từ trực tràng kiến hóa thạch 50 triệu năm

Mẫu vật kiến hóa thạch ​​lâu đời nhất được biết đến, đã bị nhiễm một loại nấm ký sinh. Ảnh: OSU
Mẫu vật kiến hóa thạch ​​lâu đời nhất được biết đến, đã bị nhiễm một loại nấm ký sinh. Ảnh: OSU
Mẫu vật kiến hóa thạch ​​lâu đời nhất được biết đến, đã bị nhiễm một loại nấm ký sinh. Ảnh: OSU
Lên top