Nam đầu bếp nấu 200 bữa ăn miễn phí cho bác sĩ điều trị COVID-19

Ông Liu Xiaohu đang chuẩn bị đồ ăn cho các bác sĩ điều trị COVID-19. Ảnh: China Daily
Ông Liu Xiaohu đang chuẩn bị đồ ăn cho các bác sĩ điều trị COVID-19. Ảnh: China Daily
Ông Liu Xiaohu đang chuẩn bị đồ ăn cho các bác sĩ điều trị COVID-19. Ảnh: China Daily
Lên top