Nam Cực trải qua 6 tháng lạnh kỷ lục

Một con hải cẩu Weddell (Leptonychotes weddellii) trên tảng băng ở bán đảo phía tây Nam Cực. Ảnh: AFP
Một con hải cẩu Weddell (Leptonychotes weddellii) trên tảng băng ở bán đảo phía tây Nam Cực. Ảnh: AFP
Một con hải cẩu Weddell (Leptonychotes weddellii) trên tảng băng ở bán đảo phía tây Nam Cực. Ảnh: AFP
Lên top