Nam Cực mất ba nghìn tỷ tấn băng trong 25 năm

Lên top