Năm APEC Việt Nam 2017: Thắng lợi của ý Đảng, lòng dân

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Vân Anh
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Vân Anh