Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ-Ấn ký hiệp ước quân sự tăng hiện diện ở cửa ngõ Trung Quốc