Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến

Harvard là một trong những trường đại học và cao đẳng Mỹ tuyên bố sẽ chỉ có các lớp học trực tuyến vào mùa thu này. Ảnh: Bloomberg.
Harvard là một trong những trường đại học và cao đẳng Mỹ tuyên bố sẽ chỉ có các lớp học trực tuyến vào mùa thu này. Ảnh: Bloomberg.
Harvard là một trong những trường đại học và cao đẳng Mỹ tuyên bố sẽ chỉ có các lớp học trực tuyến vào mùa thu này. Ảnh: Bloomberg.
Lên top