Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Harvard, MIT khởi kiện

Khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: AFP.
Khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: AFP.
Khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top