Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Chuyển trường hoặc bị trục xuất

Sinh viên ở các trường chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn sẽ phải lựa chọn các phương án khác, ví dụ như chuyển trường có lớp học trực tiếp, để có thể duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ theo chính sách mới của ICE. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Sinh viên ở các trường chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn sẽ phải lựa chọn các phương án khác, ví dụ như chuyển trường có lớp học trực tiếp, để có thể duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ theo chính sách mới của ICE. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Sinh viên ở các trường chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn sẽ phải lựa chọn các phương án khác, ví dụ như chuyển trường có lớp học trực tiếp, để có thể duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ theo chính sách mới của ICE. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP.
Lên top