Mỹ yêu cầu Đài Loan làm rõ ý nghĩa “đường lưỡi bò“