Mỹ xem xét giải tán đội chuyên trách chống dịch COVID-19

Nhân viên y tế tại New York, Mỹ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của 1 người dân. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế tại New York, Mỹ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của 1 người dân. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế tại New York, Mỹ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của 1 người dân. Ảnh: AFP.
Lên top