Mỹ xem xét gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Điện Capitol 2 tháng

Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trên sàn của Điện Capitol ngày Hạ viện Mỹ họp hôm 13.1. Ảnh: AFP.
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trên sàn của Điện Capitol ngày Hạ viện Mỹ họp hôm 13.1. Ảnh: AFP.
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trên sàn của Điện Capitol ngày Hạ viện Mỹ họp hôm 13.1. Ảnh: AFP.
Lên top