Mỹ xem xét công bố tài liệu mật vụ khủng bố 11.9

Mỹ sắp kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11.9. Ảnh: AFP
Mỹ sắp kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11.9. Ảnh: AFP
Mỹ sắp kỷ niệm 20 năm vụ khủng bố 11.9. Ảnh: AFP
Lên top