Mỹ xác minh hạt giống bí ẩn được gửi từ Trung Quốc

Các chuyên gia nông nghiệp của Mỹ đã tiến hành xác minh các hạt giống bí ẩn được gửi từ Trung Quốc. Ảnh: Fox News
Các chuyên gia nông nghiệp của Mỹ đã tiến hành xác minh các hạt giống bí ẩn được gửi từ Trung Quốc. Ảnh: Fox News
Các chuyên gia nông nghiệp của Mỹ đã tiến hành xác minh các hạt giống bí ẩn được gửi từ Trung Quốc. Ảnh: Fox News
Lên top