Mỹ xác định được 69 loại thuốc sẵn có để thử nghiệm chữa COVID-19

Các nhà nghiên cứu Mỹ xác định 69 loại thuốc, hợp chất thử nghiệm có thể dùng để thử nghiệm điều trị COVID-19. Ảnh: NYT.
Các nhà nghiên cứu Mỹ xác định 69 loại thuốc, hợp chất thử nghiệm có thể dùng để thử nghiệm điều trị COVID-19. Ảnh: NYT.
Các nhà nghiên cứu Mỹ xác định 69 loại thuốc, hợp chất thử nghiệm có thể dùng để thử nghiệm điều trị COVID-19. Ảnh: NYT.
Lên top