Mỹ và Trung Quốc hoãn đàm phán mới nhất về thỏa thuận thương mại

Mỹ và Trung Quốc hoãn đàm phán mới nhất về thỏa thuận thương mại theo lịch trình diễn ra ngày 15.8. Trong ảnh là Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.
Mỹ và Trung Quốc hoãn đàm phán mới nhất về thỏa thuận thương mại theo lịch trình diễn ra ngày 15.8. Trong ảnh là Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.
Mỹ và Trung Quốc hoãn đàm phán mới nhất về thỏa thuận thương mại theo lịch trình diễn ra ngày 15.8. Trong ảnh là Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.
Lên top