Mỹ và bà Clinton "nhắc nhỏ" ông Duterte tôn trọng sau bình luận sỉ nhục Obama