Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ và bà Clinton "nhắc nhỏ" ông Duterte tôn trọng sau bình luận sỉ nhục Obama