Mỹ tuyên bố ủng hộ việc từ bỏ bằng sáng chế vaccine COVID-19 trên toàn cầu

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết Mỹ ủng hộ việc từ bỏ bằng sáng chế vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh: AFP
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết Mỹ ủng hộ việc từ bỏ bằng sáng chế vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh: AFP
Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết Mỹ ủng hộ việc từ bỏ bằng sáng chế vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh: AFP
Lên top