Mỹ: Từ đầu dịch số người chết vì COVID-19 lên trên 500.000 người

Mỹ vượt ngưỡng 500.000 người chết vì COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ vượt ngưỡng 500.000 người chết vì COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ vượt ngưỡng 500.000 người chết vì COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top