Mỹ trước nguy cơ bị cô lập trong cuộc họp Hội đồng Bảo an về xung đột Palestine - Israel

Bạo lực ở dải Gaza đã diễn ra nhiều tuần. Ảnh: AFP.
Bạo lực ở dải Gaza đã diễn ra nhiều tuần. Ảnh: AFP.
Bạo lực ở dải Gaza đã diễn ra nhiều tuần. Ảnh: AFP.
Lên top