Mỹ-Trung sắp đối thoại ngoại giao cấp cao đầu tiên thời ông Biden

Sau cuộc điện đàm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ-Trung sắp tổ chức cuộc đối thoại ở Alaska. Ảnh: AFP.
Sau cuộc điện đàm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ-Trung sắp tổ chức cuộc đối thoại ở Alaska. Ảnh: AFP.
Sau cuộc điện đàm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ-Trung sắp tổ chức cuộc đối thoại ở Alaska. Ảnh: AFP.
Lên top