Mỹ - Trung rục rịch nối lại đàm phán trước khi lãnh đạo gặp tại G-20

Lãnh đạo Mỹ - Trung gặp mặt bên lề thượng đỉnh G-20 ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP.
Lãnh đạo Mỹ - Trung gặp mặt bên lề thượng đỉnh G-20 ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP.
Lãnh đạo Mỹ - Trung gặp mặt bên lề thượng đỉnh G-20 ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP.
Lên top