Mỹ - Trung ký Thoả thuận thương mại giai đoạn 1: Đình chiến chờ tiếp chiến

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thoả thuận thương mại giai đoạn 1 với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thoả thuận thương mại giai đoạn 1 với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thoả thuận thương mại giai đoạn 1 với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images
Lên top