Mỹ - Trung có tham vấn bất thường về thăm dò sao Hỏa

Bức ảnh tổng hợp được tạo ra từ hơn 100 hình ảnh về sao Hỏa do tàu vũ trụ Viking Orbiter của NASA chụp vào những năm 1970. Ảnh: NASA.
Bức ảnh tổng hợp được tạo ra từ hơn 100 hình ảnh về sao Hỏa do tàu vũ trụ Viking Orbiter của NASA chụp vào những năm 1970. Ảnh: NASA.
Bức ảnh tổng hợp được tạo ra từ hơn 100 hình ảnh về sao Hỏa do tàu vũ trụ Viking Orbiter của NASA chụp vào những năm 1970. Ảnh: NASA.
Lên top