Mỹ: Trợ lý điều dưỡng bị bắt vì đánh đập, ăn cắp đồ của bệnh nhân

Trợ lý điều dưỡng Stacey Tyrell Mercer Jr, 31 tuổi. Ảnh: Fox.
Trợ lý điều dưỡng Stacey Tyrell Mercer Jr, 31 tuổi. Ảnh: Fox.
Trợ lý điều dưỡng Stacey Tyrell Mercer Jr, 31 tuổi. Ảnh: Fox.
Lên top