Mỹ - Triều có thể hội đàm cấp bộ trưởng về phi hạt nhân hóa ở Bangkok

Ngoại trưởng Mỹ và Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.
Ngoại trưởng Mỹ và Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.
Ngoại trưởng Mỹ và Triều Tiên. Ảnh: Yonhap.
Lên top