Mỹ: Treo thưởng 15 triệu USD, ưu đãi du lịch để thúc đẩy tiêm vaccine

Tiểu bang California đưa ra nhiều ưu đãi để thúc đẩy người dân tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Tiểu bang California đưa ra nhiều ưu đãi để thúc đẩy người dân tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Tiểu bang California đưa ra nhiều ưu đãi để thúc đẩy người dân tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top