Mỹ trấn an việc tạm dừng vaccine Johnson&Johnson sau 6 ca đông máu

Vaccine COVID-19 của J&J và AstraZeneca đều sử dụng vectơ adenovirus. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của J&J và AstraZeneca đều sử dụng vectơ adenovirus. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của J&J và AstraZeneca đều sử dụng vectơ adenovirus. Ảnh: AFP
Lên top