Mỹ trả lại 27 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia

Một số cổ vật được Mỹ trả lại cho Campuchia. Ảnh: manhattanda.org
Một số cổ vật được Mỹ trả lại cho Campuchia. Ảnh: manhattanda.org
Một số cổ vật được Mỹ trả lại cho Campuchia. Ảnh: manhattanda.org
Lên top