Mỹ: Tổng thống Syria "không đáng" được đối thoại trực tiếp

Mít tinh ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad và Tổng thống Vladimir Putin tại Latakia, Syria. Ảnh: Sputnik
Mít tinh ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad và Tổng thống Vladimir Putin tại Latakia, Syria. Ảnh: Sputnik
Mít tinh ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad và Tổng thống Vladimir Putin tại Latakia, Syria. Ảnh: Sputnik