Mỹ tố Tổng thống Assad phê chuẩn tấn công hóa học, Syria khó thoát cảnh "tắm máu"

Idlib, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria. Ảnh: The Economist
Idlib, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria. Ảnh: The Economist
Idlib, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria. Ảnh: The Economist
Lên top