Mỹ tố Nga bắn đoàn xe nhân đạo, Syria lại chìm trong bạo lực