Mỹ tính tung đội quân khổng lồ 10.000 lính tới sát cửa ngõ của Iran

Các binh sĩ tại một căn cứ của Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Reuters.
Các binh sĩ tại một căn cứ của Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Reuters.
Các binh sĩ tại một căn cứ của Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: Reuters.
Lên top