Mỹ tính tới khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Giới chức Mỹ tính tới khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ảnh: Bloomberg/Getty.
Giới chức Mỹ tính tới khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ảnh: Bloomberg/Getty.
Giới chức Mỹ tính tới khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Ảnh: Bloomberg/Getty.
Lên top