Mỹ tìm ra cách “né” S-300 của Nga để tiếp tục không kích Syria

Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: Reuters
Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: Reuters
Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: Reuters
Lên top