Mỹ: Tiết lộ đoạn đối thoại giữa kẻ đánh cắp máy bay với đài kiểm soát không lưu khi bị truy đuổi

Đoạn đối thoại giữa kiểm soát không lưu và kẻ cắp máy bay Mỹ được công bố. Ảnh: AP.
Đoạn đối thoại giữa kiểm soát không lưu và kẻ cắp máy bay Mỹ được công bố. Ảnh: AP.
Đoạn đối thoại giữa kiểm soát không lưu và kẻ cắp máy bay Mỹ được công bố. Ảnh: AP.