Mỹ tiếp tục lên phương án tấn công Iran

Tờ New York Times cho biết Mỹ lên kế hoạch bí mật tấn công Iran. Ảnh: Reuters
Tờ New York Times cho biết Mỹ lên kế hoạch bí mật tấn công Iran. Ảnh: Reuters
Tờ New York Times cho biết Mỹ lên kế hoạch bí mật tấn công Iran. Ảnh: Reuters
Lên top