Mỹ tiếp tục bồi thêm đòn trừng phạt mới với Venezuela

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép với chính phủ của Tổng thống Maduro bằng các biện pháp trừng phạt. Ảnh: AP.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép với chính phủ của Tổng thống Maduro bằng các biện pháp trừng phạt. Ảnh: AP.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép với chính phủ của Tổng thống Maduro bằng các biện pháp trừng phạt. Ảnh: AP.
Lên top