Mỹ thừa nhận có thể không kích nhầm một số dân thường