Mỹ thử nghiệm vũ khí siêu thanh thất bại

Minh họa về tên lửa siêu thanh. Ảnh: Raytheon Missiles & Defense
Minh họa về tên lửa siêu thanh. Ảnh: Raytheon Missiles & Defense
Minh họa về tên lửa siêu thanh. Ảnh: Raytheon Missiles & Defense
Lên top